Advertentie
Advertentie

Franse belastingdruk wordt fors verlaagd

PARIJS (afp/bloomberg) - De Franse regering ontvouwde woensdag de grote lijnen van haar begroting voor 1999. Een belastingverlaging ten belope van 16,6 miljard Franse frank en een fiscale hervorming ten gunste van de bedrijfswereld moeten de jobcreatie aanzwengelen en de economische groei waarborgen. De regering-Jospin verwacht dat deze 'linkse begroting' meer 'groei, tewerkstelling en solidariteit' met zich zal brengen.Geholpen door de sterke groei plant de linkse regeringsploeg van premier Lionel Jospin een verhoging van de uitgaven en een verlaging van de belastingsdruk, zonder evenwel de inkrimping van het begrotingstekort op te geven. De voorgestelde begroting gaat uit van een tekort van 2,3 procent van het bruto binnenlands product (BBP), 0,7 procentpunt lager dan het deficit dit jaar. De reële overheidsuitgaven stijgen met 1 procent of 16 miljard Franse frank, terwijl de belastingverlaging 16,6 miljard bedraagt.