Franse en Duitse militairen moeten geen Nederlands leren

(tijd) - Defensieminister Leo Delcroix heeft gisteren het akkoord toegelicht over het gebruik van Nederlands in het kader van het Eurokorps. Generaal Willman en zijn stafchef hebben volgens hem verkeerdelijk laten uitschijnen dat Franse of Duitse militairen Nederlands zouden moeten leren. Delcroix heeft naar zijn zeggen enkel gevraagd dat het Nederlands zou erkend worden als officiële taal. Dat is nu gebeurd.