Franse energiepolitiek houdt EDF gevangen, en omgekeerd

(tijd) Het verzet van Frankrijk tegen de volledige liberalisering van de Europese energiemarkt is onlosmakelijk verbonden met de discussie over de toekomst van EDF, het Franse staatsbedrijf, dat zo goed als een monopolie heeft over de Franse elektriciteitsvoorziening. Voorlopig is er geen sprake van EDF te privatiseren, noch om de Franse elektriciteitsmarkt voor de particulieren te liberaliseren.