Franse firma's ontvangen schadevergoeding

PARIJS (reuter) - Een Zwitserse rechtbank heeft Iran bevolen 4,06 miljard Fr.fr. te betalen aan drie Franse ondernemingen wegens kontraktbreuk. Framatome, Spie- Batignolles en GEC-Alsthom zagen een kontrakt voor de bouw van een kerncentrale in Iran, ondertekend door de sjah van Iran, geannuleerd na de omverwerping van het bewind van de sjah. Over de verdeelsleutel van de schadeloosstelling over de drie betrokken bedrijven wordt nog onderhandeld.