Advertentie
Advertentie

Franse gemeenschap blijft afkerig tegenover 'Vlaams' territorialiteitsprincipe

BRUSSEL (tijd) - 'De Gemeenschap, een van de voornaamste karakteristieken van het Belgische federale systeem, vormt de uitdrukking, over de territoriale grenzen heen, van de solidariteit die moet bestaan tussen hen die een taal, en bijgevolg een kultuur, delen.'In deze bewoordingen maakte Laurette Onkelinx, voorzitter van de Franse gemeenschapsregering, gisteren in de Franse gemeenschapsraad duidelijk geen duimbreed te willen wijken van de Franstalige politiek om Franstalige initiatieven in Vlaanderen te steunen. Zoals aangekondigd, legde Onkelinx gisteren een regeringsverklaring af met daarin de visie van de Franse gemeenschapsexecutieve op het konflikt met Vlaanderen rond de 10 miljoen frank steun, voorzien in de begroting van de Franse gemeenschap voor Franstalige VZW's aktief in de Vlaamse randgemeenten. Zoals bekend, besliste de Vlaamse raad midden vorige maand deze steun aan te vechten voor het Arbitragehof. Daarop legde de Franse gemeenschapsregering de zaak voor aan het overlegkomitee regering-executieven, dat vorige dinsdag het meningsverschil enkel kon akteren.