Advertentie
Advertentie

Franse gemeenschap kampt met budgettair probleem

(tijd) - De Franse gemeenschap dient een 'bijzonder zware inspanning te leveren om haar begroting in evenwicht te brengen', zo stelt de Hoge Raad van Financiën in zijn jongste begrotingsadvies. De Hoge Raad becijfert de inspanning op 17 miljard frank. De Franse gemeenschap slaagde er de voorbije jaren niet in om de tekortnorm van de Hoge Raad te respekteren. Dit jaar stevent ook het Waalse gewest af op een overschrijding van de norm.De Hoge Raad overhandigde gisteren zijn juni-advies aan minister van financiën Philippe Maystadt. Het advies geeft vooreerst aan welke inspanning de diverse overheden moeten leveren om in 1996 het globale tekort terug te brengen tot 3 procent van het BBP (de Maastrichtnorm) en welk begrotingspad ze nadien moeten volgen (Tijd 1/6).