Franse Gemeenschap levert inspanning van 3,1 miljard frank in begroting 1998

BRUSSEL (tijd) - De Franse Gemeenschap levert een inspanning van 3,1 miljard frank om de begroting in 1998 in evenwicht te houden. De voorbije weken had de PSC voor een grotere inspanning in vooral het onderwijs gepleit, maar uiteindelijk kwamen de PSC en de PS overeen de schoolvrede te bewaren, en niet verder te snoeien in het onderwijs. In 1999 zal nog een inspanning van 2,2 miljard frank nodig zijn, zei minister van Begroting Van Cauwenberghe, zodat tegen de eeuwwisseling 14,4 miljard is bespaard, zoals was vooropgesteld in het meerjarenplan 1996-'99.Er was de voorbije weken onenigheid ontstaan tussen de coalitiepartners, de PS en de PSC, over de budgettaire inspanningen die de Franse Gemeenschap voor 1998 al dan niet zou moeten leveren. In plaats van een besparing van 3 tot 3,5 miljard frank pleitte de PSC voor 6 tot 8 miljard frank aan besparingen. De PSC ging eveneens in de aanval op het onderwijsfront, de christen-democraten hekelden dat het vrij (katholiek) onderwijs financieel wordt gediscrimineerd. Een minischoolstrijd diende zich aan. Pas na overleg tussen PSC-voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb en PS-voorzitter Philippe Busquin konden de plooien worden gladgestreken.