Advertentie
Advertentie

Franse Gemeenschap pakt ziekteverzuim onderwijs aan

(tijd) - De Franse Gemeenschap hoopt volgend jaar 5,8 miljard frank te besparen door het misbruik van het ziekteverzuim in het onderwijs aan te pakken, secundaire scholen te fuseren, de omkaderingsnormen in het hoger onderwijs buiten de universiteit bij te stellen en een belasting op huis-aan-huisbladen en/of reclame voor tabak en alcohol in te voeren. De precieze maatregelen worden vandaag, dinsdag, voorgesteld.Om binnen de begrotingsnormen te blijven, moet de Franse gemeenschapsregering tegen het einde van de regeerperiode (1999) 10 miljard fr. structureel, dus blijvend, besparen. Volgens een meerjarenplan moet 4,8 miljard daarvan al worden gevonden op de begroting voor 1996.