Advertentie
Advertentie

Franse gemeenschap start onderzoek naar multimedia-diensten

BRUSSEL (tijd) - Philippe Mahoux, de Franse gemeenschapsminister van opvoeding en audiovisuele zaken, hield gisteren de VZW Titan boven de doopvont. Titan heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de toepassing van nieuwe digitale technieken in de kommunikatiesektor. Zowel TV-omroepen, kabelmaatschappijen, Belgacom als hardwareproducenten en informatika-ondernemingen zijn bij het initiatief betrokken. Eerst dit: de naam Titan staat voor "Terminal interactif de télévision á accès numérique'. Zoals de naam aangeeft is Titan een digitaal experiment, waarbij gezocht wordtnaar een uniforme terminal die voor alle mogelijke multimedia-toepassingen gebruikt kan worden. Het projekt is een uitvloeisel van de vergaderingen van de technische kommissies van de "Carrefours de l'audiovisuel' die Mahoux' voorganger Di Rupo nog organizeerde.