Advertentie
Advertentie

Franse Gemeenschap tegentweetalige topambtenaren

(tijd) - Het parlement van de Franse Gemeenschap besliste dinsdag een belangenconflict in te roepen tegen het federale wetsontwerp waarmee een functionele tweetaligheid voor topmanagementsfuncties in de federale administratie wordt ingevoerd. Als gevolg van het belangenconflict moet de behandeling van het wetsontwerp worden opgeschort, wat een nieuwe tegenvaller betekent voor de federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche. Volgens de N-VA van Geert Bourgeois wordt de Copernicus-hervorming van de administratie zelfs getorpedeerd door de Franstalige partijen.Het Franstalige offensief dreigt ook de plannen van het kernkabinet te doorkruisen. Dat buigt zich vanavond over de benoeming van enkele nieuwe topambtenaren. Het gaat om de voorzitters van de directiecomités van de sp.a-ministers Johan vande Lanotte (Begroting) en Luc van den Bossche (Personeel en Organisatie) en de directeur-generaal van het nieuwe Asielagentschap. De voorzitter van de kanselarij en voormalig kabinetschef van premier Guy Verhofstadt, Luc Coene, is de enige topambtenaar van het hoogste niveau die al volgens de nieuwe procedure benoemd is.