Franse Gemeenschap volgt harde lijn in dotatieconflict

(tijd) - De Franse gemeenschapsregering laat in haar begroting voor 2003 het financieringstekort hoger oplopen dan de Hoge Raad van Financiën (HRF) toestaat. Ze gaat 48,5 miljoen euro meer lenen dan mag. Daarmee vangt de regering de verlaging van de federale dotatie met zon 37,5 miljoen euro op, die het gevolg is van de neerwaartse herziening van de groei in 2001, 2000 en 1999.