Advertentie
Advertentie

Franse gemeenschap zoekt steun bij Waals gewest

(tijd) - Terwijl de derde faze van de staatshervorming ad calendas graecas is verwezen, lijkt het er steeds meer op dat langs Franstalige zijde een nieuwe institutionele herschikking nabij is. Met name het debat rond fusie van gewest en gemeenschap of opsplitsing van Franse gemeenschap tussen Waals en Brussels gewest is opnieuw brandend aktueel bij onze Franstalige landgenoten. De aanleiding: de Franse gemeenschap die voor het delgen van haar financiële tekorten steun vraagt van Waals en Brussels gewest.