Franse grondwetswijziging

PARIJS (afp) - De Franse regering keurde gisteren een wetsontwerp tot wijziging van de grondwet goed. Door de wijziging zal de grondwet aan het verdrag over de Europese Unie aangepast worden. De regering koos voor een toevoeging aan de grondwet waarin die aanpassingen vermeld worden. Die zijn nodig om de afstand van de nationale soevereiniteit op een aantal gebieden mogelijk te maken. Het gaat daarbij allereerst om het aktief en passief stemrecht voor burgers uit andere EG-landen bij gemeenteraads- en Europese verkiezingen; de aanvaarding van een eengemaakt Europees monetair beleid (waardoor de nationale munten door de eenheidsmunt vervangen worden) en het gemeenschappelijk visumbeleid. In het Franse wetsontwerp wordt wel gezegd dat burgers uit andere EG-landen niet tot burgemeester of adjunkt-burgemeester mogen verkozen worden (omdat aan beide ambten een politie-bevoegdheid verbonden is), terwijl de verkozenen uit andere EG-landen evenmin aan de verkiezing van de senatoren mogen deelnemen. Het parlement moet zich over de grondwetsherziening uitspreken. Nadien kan het het verdrag over de Europese Unie bekrachtigen. De Franse regering hoopt de hele procedure voor de zomer af te handelen.