Franse industriële produktie daalt

PARIJS (reuter) - De Franse industriële produktie lag in mei 0,5 procent beneden het peil van april. Dit deelde het Franse instituut voor de statistiek mee. De industriële produktie lag einde mei 0,1 procent hoger dan mei vorig jaar. In april ging deze indicator nog een herziene 3,6 procent hoger. De produktie van de verwerkende nijverheid lag 1,5 procent onder het niveau van april en 3,8 procent onder het peil van mei 1990. De energieproduktie trok in vergelijking met april 2,3 procent aan in mei. De produktie van duurzame verbruiksgoederen en wagens lag in mei 4,9 procent hoger dan in april. De daling van de industriële produktie wordt toegeschreven aan het grote aantal feestdagen en verlengde weekends in de maand mei.