Franse kernproeven schaden Bordeaux-wijnen zwaar

PARIJS (reuter) - De sector van de Bordeaux-wijnen zegt zware schade te hebben geleden door de reactie van het publiek op de Franse kernproeven in de Stille Oceaan. Voorzitter Hubert Bouteiller van de sector Bordeaux-wijnen vreest dat het nog vele jaren zal duren, vooraleer die commerciële schade is hersteld. Vooral in het noorden van Europa is de verkoop sterk gedaald.Bouteiller vergeleek het resultaat van de wereldwijde boycot-actie met 1991 toen de vorst een halve oogst vernietigde. Soms werden de Bordeaux-wijnen op een zwarte lijst geplaatst, er werden orders opgezegd en soms promotiecampagnes uitgesteld. Precieze cijfers over de geleden schade zijn nog niet bekend, maar die cijfers volgen binnen enkele maanden, zo zei Bouteiller.