Advertentie
Advertentie

Franse minimumlonen verhoogd

PARIJS (reuter) - De Franse eerste minister Edith Cresson deelde mee dat de minimumlonen vanaf 1 juli met 2,3 procent verhoogd zullen worden om gelijke tred te houden met de inflatie. De premier wil eveneens besparingen doorvoeren om het begrotingstekort te beperken tot 80 miljard Fr.fr. Door de kredietbehoeften van de overheid te beperken, wil zij ervoor zorgden dat er voldoende krediet voorhanden is voor de bedrijfswereld. De minister van financiën, Pierre Bérégovoy, speelt eveneens met de idee de belastingen die de bedrijven betalen op meerwaarde van puur financiële investeringen te verhogen.