Franse opmars op de Belgische markt is blijkbaar niet te stuiten

(tijd) - Zal de Belgische verzekeringssektor tegen het jaar 1995 inderdaad voor de helft in handen zijn van de Fransen, zoals 420 topmanagers van Europese verzekeringsmaatschappijen verwachten? Er kan natuurlijk getwist worden over de "nationaliteit' van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, zeker nu ook trans-nationale groepen tot stand komen. Op de Belgische markt nemen internationalizering, branchevervaging en netwerkvorming in elk geval overhand toe en tal van buitenlandse groepen -dus niet alleen de Franse- hebben hier al een aardig graantje van meegepikt.