Advertentie
Advertentie

Franse premier verdedigt zijn beleid inzake Corsica

(tijd) - Lionel Jospin verdedigt in de kolommen van het nieuwste nummer van Le Nouvel Observateur zijn Corsica-beleid. Nauwelijks een maand geleden bereikten de Franse premier en de Corsicaanse nationalisten een akkoord over meer autonomie voor het eiland. De kritiek op het compromis groeide almaar aan, zeker na twee aanslagen op Corsica. Vooral Franse intellectuelen kunnen niet verkroppen dat het heilige principe van de eenheid van de republiek op de helling wordt gezet, in hun ogen althans.