Franse president onschendbaar tijdens ambt

(van onze correspondent)PARIJS (tijd) Het Franse Hof van Cassatie heeft in een principieel arrest de onschendbaarheid van de Franse president vastgelegd. De president is strafrechtelijk onschendbaar zolang zijn mandaat loopt. Nieuw is dat het Hof uitdrukkelijk stelt dat de verjaringstermijn van de misdrijven tijdens de duur van het mandaat worden opgeschort.