Franse regering stelt "weeldebelasting' voor

De Franse minister van volksgezondheid en sociale zekerheid Claude Evin heeft bij de opening van de najaarszitting van de Assemblée Nationale een plan voorgesteld om 6 tot 8 miljard Fr.fr. uit te trekken om de maatschappelijke positie van de armste bevolkingsgroepen te verbeteren. De financiering moet grotendeels komen van een "weeldebelasting' voor de 120.000 rijkste belastingplichtigen.