Franse regering versterkt aanpak werkloosheid

(van onze korrespondent) PARIJS (tijd) - De Franse regering is van plan de werkloosheid sterker te gaan aanpakken. Minister Martine Aubry van Werkgelegenheid, de dochter van EG-kommissievoorzitter Jacques Delors, is daarom in het kabinet gekomen met een pakket van achttien maatregelen. In grote lijnen komen die erop neer, dat de staat meer gaat bijdragen aan omscholingsprogramma's en dat bestaande regelingen worden aangescherpt.