Franse scheiding tussenkerk en staat is voorbeeldig

(tijd) - Het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes en grote kruizen in het Franse onderwijs wordt verboden en voortaan worden niet alleen maar christelijke, maar ook joodse en islamitische feestdagen op scholen gevierd. Met de aanscherping van de scheiding tussen kerk en staat zet Frankrijk een lovenswaardige stap.