Franse socialisten willen Spanje en Italië mee aan doopvont Muntunie

PARIJS (reuter) - De Franse socialistische partij belooft in haar vrijdag voorgestelde verkiezingsmanifest het economisch beleid om te buigen om jobs te scheppen en de koopkracht te verhogen, zonder de openbare uitgaven op te drijven. De socialisten zeggen gewonnen te zijn voor een Europese eenheidsmunt. Maar de toetredingscriteria moeten flexibel worden geïnterpreteerd. De PS wil de loonkosten verminderen, wil 700.000 arbeidsplaatsen scheppen en wil de werkweek binnen drie jaar verlagen tot 35 uur. Op primaire goederen wil zij de BTW verlagen, net als de onroerende voorheffing voor gezinnen met een laag inkomen. Zij wil wel de welvaartstaks verhogen. Prioritair op de begroting wordt het onderwijs. De socialisten van Lionel Jospin zullen zich verzetten tegen privatisering van overheidsdiensten. Ook wil de PS bij een electorale overwinning de meest controversiële wetten inzake immigratie intrekken.