Franse staatssteun maakt Alstom niet aantrekkelijker

Anderhalf jaar geleden trad Philippe Jaffre aan als tijdelijke nieuwe CEO van Alstom. Daarvoor had hij de voormalige semi-staatsondernemingen Elf Aquitaine en Credit Agricole geleid. Alom werd toen aangenomen dat Jaffre, ondertussen de financiele topman, werd aangeworven vanwege zijn goedgevulde adresboek, met contacten in de hoogste politieke en financiele regionen. Dat boek blijkt voor Alstom goud waard te zijn geweest. De Franse overheid kondigde dinsdag aan de onderneming, met 17.000 werknemers in Frankrijk, financiele steun te verlenen en garanties te bieden aan de banken die nieuwe leningen gaan onderschrijven. De overheid is van plan voor 300 miljoen euro deel te nemen in de verhoging van het aandelenkapitaal, en 200 miljoen euro in een achtergestelde lening. Verder verleent zij voor 65 procent garantie aan een financieringsfaciliteit bestaande uit obligaties en leningen met een totaalbedrag van 3,5 miljard euro. Verder bestaat de financiele reddingsoperatie nog uit een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro tegen een inschrijvingsprijs van 1,25 euro per nieuw aandeel en een lening met een omvang van 1,4 miljard euro die in december 2008 verplicht converteert in aandelen. Vorig jaar werd het aandelenkapitaal ook al met 30 procent verhoogd. Houders van Alstom-obligaties lijken met de impliciete staatsgarantie flink garen te spinnen bij deze drieste actie van de Franse overheid. De 5-procentsobligatie met een looptijd tot juli 2006 steeg in 3 dagen tijd met 13 procentpunten tot 86,5. De aandelen daalden initieel met 3 procent na drie dagen handelsonderbreking, en bleven woensdag rond de 3 euro schommelen. In een reactie beweerde Francis Mer, de Franse minister van Financien, dat de staatssteun onder meer gerechtvaardigd was in het geval deze ondernemingen 'gezond zijn en de industriele strategie verstandig is'. Los van het feit of de staatssteun door de EU-Commissie wordt goedgekeurd, lijkt het met Alstoms industriele strategie niet de goede kant op te gaan, getuige de resultaten van het eerste kwartaal, dat loopt van april tot juni. Orders daalden met 22 procent en de omzet met 9 procent. Door de grootte van de projecten kunnen de cijfers sterk van kwartaal tot kwartaal verschillen, maar de situatie bij de Transport-divisie baart op z'n minst zorgen. Het orderboek bij die divisie bedraagt nog slechts 884 miljoen euro. Alstom verwacht dit jaar geen orders uit de VS, wat over het afgelopen boekjaar nog goed was voor 1 miljard euro. De Transportdivisie is de hoofdactiviteit waarmee Alstom in de toekomst verder gaat, en het zwakke orderboek heeft grote implicaties voor de winstprojecties in 2006 en '07. Lange tijd konden de aandelen van Alstom als waardeloos worden bestempeld. Met de staatssteun verandert de situatie. Analisten van Deutsche Bank verhoogden hun prijsdoel naar 3,10 euro. Toch blijft de situatie uiterst ongewis. Als de Europese Commissie formeel een onderzoek instelt, moet de Franse staat de beoogde steun opschorten gedurende het onderzoek, dat meer dan 2 jaar kan duren. Dat zal potentiele klanten verder afschrikken, omdat deze zaken kopen met een projectduur van vele jaren. De neergaande spiraal lijkt ondanks de reddingsactie daarom nog niet te zijn gekeerd. PB