Fransehandelsbalansdoethetonverwachterggoed

PARIJS (reuter) - Frankrijk heeft in mei een overschot op de handelsbalans geboekt van 4,53 miljard Fr. fr. tegenover een herzien surplus van 7,57 miljard in april. In mei vorig jaar werd nog een tekort opgetekend van 1,95 miljard Fr.fr. Het cijfer voor mei is heel wat beter dan de verwachtingen. Ekonomen hadden een overschot van amper 1,5 miljard Fr.fr. voorspeld. Over de eerste vijf maanden van dit jaar boekte de handelsbalans een gekumuleerd overschot van 17,92 miljard Fr.fr. tegenover een gekumuleerd tekort van 19,01 miljard tijdens dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers komen van de Franse doeane.