Franstalig België krijgt nieuwe linkse beweging

(belga) - In Franstalig België staat een nieuwe dissidente socialistische beweging in de steigers. Op 17 november wordt de Mouvement socialiste boven de doopvont gehouden. De beweging is ontstaan uit contacten tussen een aantal dissidente formaties die in 2000 deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen: de Federatie van de socialistische beweging van het arrondissement Thuin, Socialisme en Participatie in Tubeke en Burgerlijk Socialistisch Alternatief in Flémalle.Tot de voornaamste roergangers van de beweging behoren Marcel Cools, de zoon van het vermoorde PS-kopstuk André Cools, en volksvertegenwoordiger-burgemeester André Navez van Binche, naast socialistische verkozenen die het rode huis hebben verlaten en als onafhankelijken zitting hebben. De leden van de Mouvement socialiste verwijten de PS niet links genoeg te zijn en te veel naar het centrum te zijn opgeschoven.De Mouvement socialiste pleit onder meer voor volledige tewerkstelling, een burgerdemocratie en sociale zekerheid voor iedereen. Bij de komende parlementsverkiezingen, in juni 2003, zal de beweging geen lijsten aan de kiezers voorleggen.