Advertentie
Advertentie

Franstalig verzet grondwetsherziening is symbolisch

(tijd) - Het Franstalig verzet tegen het voor herziening vatbaar verklaren van 'communautaire' artikelen van de grondwet, is vooral symbolisch van aard. De Vlaamse resoluties kunnen in essentie zonder grondwetsherziening gerealiseerd worden. Enkel de regionalisering van de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten vereist een grondwetsherziening, een regionalisering waarover nota bene met de Franstaligen al overeenstemmig werd bereikt in het Sint-Michielsakkoord van 1993. Volgens Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters plegen PS en PSC dan ook woordbreuk.De splitsing van de gezondheidszorg en kinderbijslagen kan, net als de fiscale autonomie en de homogene bevoegdheidspakketten, perfect zonder grondwetswijziging. Ook bepaalde formules van gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel kunnen zonder grondwetswijziging ingevoerd worden. Andere formules vergen dan weer wel een grondwetswijziging.