Franstalige ekonomen bekijken rol van de overheid met veel pragmatisme

(tijd) - De afgelopen twee dagen was het voor het wereldje van de Franstalige ekonomen verzamelen geblazen in Mons voor hun tiende tweejaarlijkse kongres. Met het tema "kollektieve voorzieningen in een marktekonomie' zaten ze volop in de aktualiteit. Opvallend was de pragmatische toon van de verschillende intervenanten. Geen pleidooi voor de almacht van de staat, maar evenmin een vleugje neo-liberalisme. Opmerkelijk was ook dat verschillende bijdragen veeleer de politiek-sociologische dan de ekonomische toer op gingen.