Franstalige 'pesterijen' zetten Brusselse communautaire pacificatie op de helling

(tijd) - Voor de Vlamingen in de regering en het parlement van het Brusselse Gewest is het genoeg geweest. De communautaire 'pesterijen' van de Franstalige Brusselaars, en vooral dan van PRL-minister Hervé Hasquin, zetten de communautaire pacificatie en het voortbestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de helling. Trop is teveel, zo zeggen minister Rufin Grijp (SP) en staatssecretaris Vic Anciaux (VU) in koor. Maar Steven Vanackere, kabinetschef van minister Jos Chabert (CVP), predikt 'koelbloedigheid'. Hij waarschuwt ervoor zich niet te laten meesleuren in het communautair opbod.'Als we de Franstalige Brusselaars niet meteen de wacht aanzeggen, dan zijn we vertrokken voor jaren communautaire hetze', zo stelt VLD-fractiesecretaris Vanhengel. 'Het is vijf voor twaalf', aldus CVP-fractievoorzitter Walter Vandenbossche. 'Wij zijn de provocaties van de Franstaligen beu', zo laat de Brusselse SP in een persmededeling weten. De VU stelt dan weer dat 'de Franstalige politici het Brussels pacificatiemodel op de helling zetten'.