"Franstalige verdeeldheid troef voor Vlaanderen'

(tijd) - In toespraken gisteren te Aarlen ter gelegenheid van het feest van de Franse gemeenschap onderstreepten voorzitter Valmy Féaux (PS) van de gemeenschapsexecutieve en voorzitter Antoinette Spaak (FDF) van de gemeenschapsraad de noodzaak om de rangen van franstaligen in Brussel en Wallonië gesloten te houden. Zij waarschuwden voor de nefaste gevolgen van een nieuw institutioneel debat rond de opsplitsing van de Franse gemeenschap tussen het Brusselse en Waalse gewest. Dit zou de franstaligen verdelen en hun positie verzwakken in hun verdere onderhandelingen met Vlaanderen, zo werd gesteld.