Franstaligen bij Vlaams Blok

(belga) - Onder het motto "Redevenir Flamand" heeft het Vlaams Blok een drietal Franstalige kandidaten op zijn lijsten voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen in Brussel gezet. Frederik Eerens komt van het Front National, André Breemans is aktief geweest in de PRL en Raymond De Roover was ooit voorzitter van de tweetalige "unie voor een nieuwe demokratie'. Alledrie zijn verfranste Vlamingen en tweetalig. Zij onderschrijven het volledige partijprogramma van het Vlaams Blok. De partij stelt dat Brussel de hoofdstad moet worden van een onafhankelijk Vlaanderen waarbij de Franstalige Brusselaars uitdovende faciliteiten krijgen om zich aan te passen.