Franstaligen gieten olie op Brusselse golven

(tijd) - Het laatste wat het Brusselse gewest nu nodig heeft is een heropflakkering van het communautaire vuur. Die boodschap brachten gisteren zowel de Brusselse PS-voorzitter Philippe Moureaux als PSC-ondervoorzitter Joëlle Milquet. Opvallend was dat beiden niet enkel de VU en 'sommige Vlaamse extremisten' maar ook PRL en FDF verantwoordelijk stelden voor de verslechtering van het politieke klimaat in de hoofdstad.Crisis? Welke crisis? Alle grote Franstalige partijen in het Brusselse, zowel de regeringspartijen PS en PRL-FDF als de in de oppositie verblijvende PSC, spanden zich gisteren in om de gevolgen van het opstappen van Anciaux te minimaliseren. Philippe Moureaux ging daarin het verst. Zelfs voor de gemeenschapscommissies, waar het ontbreken van een Vlaamse meerderheid wel degelijk tot een blokkering kan leiden, ziet de voorzitter van de Brusselse PS-federatie geen onoverkomelijke problemen. Tenslotte kan er nog altijd met 'voorlopige twaalfden' gewerkt worden, zo zei hij. Moureaux en Milquet benadrukten gisteren ook om ter sterkst dat Brussel op dit moment wel andere katten dan communautaire te geselen heeft. Moureaux had naar eigen zeggen voor de Brusselse regering maar een boodschap: 'Regeren en voortwerken'.