Franstaligen trekken meer naar de universiteit dan Vlamingen

(tijd) - Na het secundair onderwijs gaan relatief gezien meer Franstalige dan Vlaamse jongeren naar de universiteit. In het academiejaar 1994-'95 schreef 19,94 procent van de Franstalige 18-jarigen zich aan een universiteit in, tegenover 18,48 procent van hun Vlaamse leeftijdgenoten. Een en ander blijkt uit een artikel van Ilse van Heddegem in het jongste nummer (10de jaargang, nummer 2) van het driemaandelijkse tijdschrift 'Universiteit & Beleid'.Van Heddegem vergeleek de studentenbevolking aan de Franstalige universiteiten met die aan de Vlaamse universiteiten. De cijfers hebben betrekking hebben op de generatiestudenten, dit wil zeggen de studenten die zich voor de eerste maal lieten inschrijven aan een universiteit.