... Franstaligen woedend

(tijd) - De Franstalige partijen zijn woedend over de uitspraak van VU-voorzitter Anciaux dat Brussel een deel moet worden van een onafhankelijk Vlaanderen. Volgens Ecolo gaat het om een "oorlogsverklaring'. De partij eist het aftreden van de Brusselse staatssekretaris Vic Anciaux. "De VU heeft zich immers uitgesloten van elke Brusselse meerderheid.' Ecolo benadrukt tevens de noodzaak van solidariteit tussen de Brusselse en de Waalse frankofonen. De Brusselse PSC-voorzitter stelt dat Brussel op de eerste plaats toebehoort aan alle Brusselaars en niet te koop is.