Fraude ten nadele van Europese begroting moet in alle lidstaten onder het strafrecht vallen

BRUSSEL (tijd) - Waar de Belgische patroonsorganizatie VBO er vorige week voor pleitte de ekonomische inbreuken uit het strafrecht te halen, wenst de Europese kommissie dat de fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie in alle lidstaten uitdrukkelijk in het strafrecht wordt opgenomen. Ze wil ook dat de fraude ten nadele van de EU-begroting overal door dezelfde administratieve sancties wordt bestraft. Die twee voorstellen legde de Europese kommissie gisteren in het raam van haar anti-fraudestrategie aan de EU-lidstaten voor. De kommissie vraagt de lidstaten in eerste instantie een konventie te sluiten, om de financiële belangen van de Europese Unie even goed te beschermen als hun eigen begrotingsmiddelen. Daartoe zijn de lidstaten nu al krachtens het gemeenschapsrecht verplicht. De konventie zal de verplichtingen van de lidstaten in dit opzicht precizeren en een gelijkwaardige bescherming van de EU-middelen waarborgen. De konventie zal in het raam van de gerechtelijke samenwerking tussen de lidstaten door de ministers van justitie worden opgesteld.