Fraudebestrijding in EG maakt vooruitgang

(tijd) - In haar jaarlijks rapport over de fraudebestrijding in de EG maakt de Europese kommissie melding van een duidelijke vooruitgang inzake het voorkomen en bestrijden van fraude. Het kommissieverslag dekt enkel de door de lidstaten aangegeven fraudegevallen. Dat is wellicht maar een fraktie van het totale gesjoemel met gemeenschapsgeld.