Fraudepreventie: tussen wens en werkelijkheid

Tussen de verwachtingen van de aandeelhouders over het fraudebeheer in de onderneming en de praktische uitvoering gaapt een kloof. Dat blijkt uit een toetsing van het fraudebeheer bij twaalf grote Belgische ondernemingen aan de internationale normen. Die kloof helpen dichten wordt een belangrijke opdracht voor het auditcomité van de onderneming. De nieuwe wet op het deugdelijk bestuur van ondernemingen wijst in die richting, zegt Frank Staelens van Andersen Fraud & Integrity Risk Services.Kris Barrezeele