Frontale anti-tabaksgolf rolt over industrie

(tijd) - Er lijkt een wereldwijd offensief op gang te zijn gekomen tegen het verbruik van tabaksprodukten. Niet alleen de Europese kommissie wil reklame voor tabaksprodukten hard aanpakken, ook de staten aan de Arbische Golf willen het rookgedrag van hun inwoners afremmen. Nog gisteren werd een nieuw voorstel bekend in de VS om de belasting op tabaksprodukten drastisch te verhogen. Het gaat de tabaksindustrie dezer dagen duidelijk niet voor de wind.