Frustratie over liberalisering telecommunicatie is groot

(tijd) - Een meerderheid van de bedrijfsleiders in Europa (58 procent) toont zich in het onderzoek van British Telecom (BT) ontgoocheld over de snelheid vande liberalisering in Europa. Er zijn wel verschillen tussen de lidstaten. De beleidsverantwoordelijken van meer geliberaliseerde landen zoals Nederland (38 procent), het VK (42 procent) en Zweden (44 procent) krijgen minder kritiek. Met 68 procent doet België het slechter dan het Europese gemiddelde. Net als hun Europese collega's zien de Belgische bedrijfsleiders een reeks voorwaarden die moeten vervuld zijn om effectief te kunnen genieten van de voordelen van de liberalisering: 74 procent gelooft dat er voorschriften moeten komen die de eerlijke concurrentie garanderen, 66 procent benadrukt dat die voorwaarden onafhankelijk moeten zijn en 86 procent denkt dat er een pan-Europese regulerende organisatie moet zijn. Van de ondervraagde Belgische bedrijfsleiders vindt 90 procent (tegenover 86 procent voor Europa) dat de regering de concurrentie actief moet aanmoedigen. Enkel in het meest geliberaliseerde VK (94 procent) en het minst geliberaliseerde Italië (94 procent) is de roep nog groter. Het hoge percentage voor België is niet zonder betekenis in de discussie rond de verdere privatisering van Belgacom.