Furieuze muziek

Het prentenkabinet van het Louvre toont zijn 43 tekeningen van Michelangelo. Hij zou er vele tienduizenden hebben gemaakt waarvan er slechts 500 tot ons zijn gekomen. Dirk Lauwaert