Advertentie
Advertentie

Fusie is het werk van elftal

De fusie van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brugge Kust Westhoek (BKW) en de Kamer voor Handel en Nijverheid van Kortrijk, Oostende, Roeselare en Tielt (KORT) is het werk van elf mensen. Zij namen het initiatief voor de onderhandelingen die op 21 oktober 2001 uitmondden in een protocolakkoord. De voorzitters van de kamers Filip Florizoone (BKW) en Jean van Marcke (KORT) en hun regiovoorzitters Philippe Cammaert (Veurne), Dirk Decoster (Roeselare), Aimé Desimpel (Ieper), Marc Grahame (Brugge), Guy Piette (Kortrijk) en Guy Taillieu (Oostende) kregen een mandaat van de gemeenschappelijke raad van bestuur van beide kamers. Zij kregen het gezelschap van ondernemer Christian Dumolin (Koramic), Michel Steverlynck, bestuurder bij Picanol en Jacques Rathé, gewezen algemeen secretaris van Bekaert. Michel Steverlynck werd naar voren geschoven als nieuwe, neutrale voorzitter. Jean van Marcke en Filip Florizoone hadden van bij het begin van de onderhandelingen laten horen dat zij het voorzitterschap niet ambieerden. Jean van Marcke, die 13 jaar de Kamer voor Handel en Nijverheid van Kortrijk en daarna ook de fusiekamer KORT leidde, wordt wel stichtend erevoorzitter van de nieuwe kamer.Het fusieproces startte in 1996 met de fusie van de kamers van Kortrijk en Roeselare-Tielt. Daarna volgde in 1997 de fusie met de kamer van Oostende. In 2000 besloot de oudste Kamer voor Handel en Nijverheid, de in 1667 opgerichte kamer van Brugge, te fuseren met de kamers van de Kust en de Westhoek. Eigen vermogenAlle leden en bestuurders van de beide Kamers voor Handel en Nijverheid in de provincie zijn overgestapt naar de nieuwe kamer, die 4.284 leden telt en 43 werknemers. De kamer richt zich naar de bedrijven die een toegevoegde waarde van minstens 75.000 euro realiseren en hoofdzakelijk gericht zijn op de bedrijvenmarkt (BtoB). In dit segment vertegenwoordigen de leden van de Kamer voor Handel en Nijverheid West-Vlaanderen 25 procent van alle bedrijven en leveren zij 51 procent van de totale toegevoegde waarde die deze doelgroep realiseert. De opbrengst van de ledenbijdragen bedraagt 1,359 miljoen euro wat neerkomt op 26,3 procent van de totale omzet van 5,165 miljoen euro. Het grootste deel van de omzet komt voort van de dienstverlening, die uit producten en diensten bestaat die de Kamer exclusief aanbiedt aan zijn leden. De Kamer heeft een gezonde financiële basis. De omzet van 5,165 miljoen euro levert een nettoresultaat van 218.000 euro. Het balanstotaal van 5,5 miljoen euro omvat voor 2,63 miljoen euro eigen vermogen. Dat vermogen komt voort van de inbreng van het vermogen van de afzonderlijke en nu ontbonden lokale kamers van Veurne, Brugge en Ieper. Ook de Kamer KORT en de overkoepelende Kamer Brugge Kust Westhoek (BKW) brengen hun eigen vermogen in. Het vastgoed van de Kamer KORT blijft buiten de fusie. Snelle adviseursNa het protocolakkoord van 21 oktober 2001 haalden de oprichters adviseurs in huis om de nieuwe organisatie vorm te geven. De advocaten Jozef Lievens en Filip Mulier van Eubelius zorgden voor de juridische begeleiding, Jo Sanders van Ernst & Young Entrepreneurs voor de opstelling van het bedrijfsplan en het financieel plan, HRM-adviseur TMP/ De Witte & Morel voor de personeelszaken en bedrijfsrevisor Boes & Co voor de financiële begeleiding. De adviseurs maakten het enorme tempo mogelijk waartegen de hele fusieoperatie operationeel werd doorgevoerd, onderstreepte Jo Libeer. Er is intensief gewerkt aan de integratie van de informatie- en communicatiesystemen en de fusie van de operationele teams. Daardoor zal het hele netwerk in elk kantoor een gelijke dienstverlening kunnen aanbieden. KB