Fusie KBC-Almanij onder vuur

(tijd) - Misnoegde coöperanten van Cera dreigen de opslorping van Almanij door KBC te dwarsbomen. Ze grijpen terug naar de schikking die ze in 2000 met KBC troffen om de ontbinding van Almancora te vragen. Indien de coöperanten juridisch in het gelijk gesteld worden, dreigt de Vlaamse verankering van de nieuwe KBC Groep in het gedrang te komen. Dan wordt KBC kwetsbaar voor een overname.