Advertentie
Advertentie

Fusie van Antwerpse universiteiten is utopie

(tijd) - De Vlaamse minister van onderwijs Luc Van den Bossche (SP) legt woensdag aan de Vlaamse regering een ontwerpdekreet voor dat een verdere eenmaking van de Antwerpse universiteiten beoogt. Konkreet gaat het om een konfederaal model, waarbij elk van de drie bestaande instellingen ten dele haar autonomie behoudt. Tot een echte fusie komt het wellicht nooit, want de katolieke UFSIA wil haar ideologische eigenheid onder geen enkel beding prijsgeven.Antwerpen telt drie universitaire instellingen. Er is de katolieke UFSIA, die hoofdzakelijk kandidaturen van menswetenschappen inricht. De gemeenschapsinstelling RUCA aan de andere kant, legt de klemtoon op kandidaturen van wetenschappen en geneeskunde. Beide universiteiten beschikken over een volledige cyclus ekonomie.