Fusiebeurs Euronextvermijdt nipt winstdaling in 2001

(tijd) - De fusiebeurs Euronext realiseerde in 2001 een nettowinst van 127,3 miljoen euro. Dat is een stijging met 0,2 procent ten opzichte van het jaar voordien. De bedrijfswinst viel wegens de grootscheepse investeringen voor de eenmaking van de markten echter met 26 procent terug tot 173,6 miljoen euro. Euronext verwacht dit jaar de eerste belangrijke synergievoordelen van de fusieoperatie, wat opnieuw tot een stijging van de winst moet leiden.