Advertentie
Advertentie

Fusiegroep Axa-UAP kiest wereldwijd voor merknaam Axa

(tijd) - De nieuwe Franse verzekeringsgroep Axa-UAP zal vanaf 1997 opereren onder de internationale merknaam Axa. Op termijn zullen alle werkmaatschappijen van de fusiegroep deze merknaam aannemen. Ook in België zal de naam Royale Belge wijken voor de naam Axa.Woensdag eindigde het openbaar bod tot omruiling van aandelen UAP. De aandeelhouders van UAP die ingaan op het bod krijgen in ruil Axa-aandelen en certificaten met gegarandeerde waarde. Op 22 januari wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden van Axa SA die de kapitaalverhoging en de uitgifte van de waardecertificaten moet goedkeuren. Op 12 mei volgt dan de juridische fusie van de beide moederholdings Axa SA en Compagnie UAP en wordt een nieuwe raad van toezicht en een directiecomité verkozen. Enig kandidaat voor het voorzitterschap van het directiecomité is de huidige Axa-voorzitter Claude Bébéar. De kandidaat voor het voorzitterschap van de raad van toezicht is UAP-voorzitter Jacques Friedmann. In het uitvoerend comité, dat het directiecomité bijstaat in de leiding van de groep, krijgen Axa-mensen 9 van de 15 zetels. De zes UAP-vertegenwoordigers zijn de leden van het huidig strategisch comité van UAP onder wie gedelegeerd bestuurder Jean Pierre Gerard van Royale Belge.