Fusies van gemeenten hebben niet tot onbestuurbaarheid geleid

(tijd) - De vrees dat de fusies van gemeenten noodzakelijk zouden leiden tot een grotere onbestuurbaarheid van de gemeenten, is geen waarheid geworden. Zowel op het vlak van de uitgaven als van de personeelsbezetting doen de gefusioneerde gemeenten het zeker niet slechter dan de gemeenten die autonoom zijn gebleven. De uitgaven en de personeelsbezetting zijn in de voorbije jaren sneller gestegen in de samengevoegde gemeenten, maar de gemiddelden liggen er wel nog iets lager dan in de niet-samengevoegde gemeenten.