Advertentie
Advertentie

FV-aandelen bieden kansen voor wie kan wachten

(tijd) - FV-aandelen bieden interessante kansen voor de binnenlandse beleggers, menen de BBL-analisten André Pierre en Lucio Mucciaccio in een recente studie. Regelmatig zijn de FV-aandelen immers goedkoper dan de gewone aandelen, en dit ten gevolge van de engheid van de betreffende FV-markt. Om interessant te zijn is de voorwaarde echter wel dat de FV-aandelen kunnen bijgehouden worden tot het aflopen van de vrijstellingsdatum. Dan wordt het FV-aandeel immers een gewoon aandeel, waardoor de illikwiditeitspremie wegvalt. Pierre en Mucciaccio stelden op basis van een staal van 57 FV-aandelen genoteerd op de corbeille- en de parketmarkt, dat als reprezentatief voor de hele FV-markt wordt beschouwd, het verloop van de gemiddelde FV-premie vast sinds 1 januari 1988. Die evolutie wordt vergeleken met het verloop van de BBL-index over diezelfde periode (zie grafiek). Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de premie inkrimpt wanneer de aandelenkoersen stijgen en dat ze toeneemt wanneer de aandelenkoersen dalen. Dit patroon is volgens de auteurs wellicht ten dele te verklaren door het feit dat de FV-aandelen een krappe markt hebben; zelden worden er van FV-aandelen meer dan 100 per dag verhandeld, soms slechts enkele tientallen, wat van de FV-markt een eerder lusteloze bedoening maakt.