FVB werkt mee aan studiekommissie

De raad van bestuur van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsektor (FVB) heeft zich in beginsel akkoord verklaard om mee te werken aan de studiekommissie die de behoeften aan opleiding en werkgelegenheid in de bouw op permanente wijze zal opvolgen. Dit heeft gemeenschapsminister Kelchtermans van tewerkstelling verklaard. De minister wil de kommissie op korte termijn van start laten gaan. De kommissie "R. Maris' zal volgens Kelchtermans studiewerk verrichten en de evolutie van de behoeften in de bouwsektor inzake onderwijs en opleiding onderzoeken. De kommissie zal nagaan welke onderwijs- en opleidingsvormen het meest aangewezen zijn om aan de behoeften van de sektor te voldoen. Zij zal op basis van dit onderzoek aanbevelingen doen aan de bevoegde overheid. De studiekommissie zal eveneens een koördinerende rol spelen ten overstaan van de bestaande overlegorganen en kommissies in de bouwsektor die bij deze problematiek zijn betrokken. Het is de bedoeling de kommissie, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners die zitting hebben in het Vlaams Ekonomisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC), te laten funktioneren binnen de strukturen van de Sociaal Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV).