G-Bank: goedkope hypoteken tot 31 augustus

(tijd) - De Generale Bank blijft tot 31 augustus hypoteekleningen verschaffen tegen het gunsttarief van 8,60 procent. In een mededeling zegt de bank dat het publiek op die manier voldoende tijd heeft een beslissing te nemen. Het offensief van Generale Bank op de hypoteekmarkt was blijkbaar een sukses, want het aantal hypoteekaanvragen steeg in het het eerste kwartaal van dit jaar met 141 procent tegenover de eerste drie maanden van '91. Voor heel de sektor bedroeg de stijging 54,5 procent. Die cijfers moeten echter genuanceerd worden, want de hypoteekportefuille van Generale Bank is in absolute termen eerder gering. De bank zegt verder nog ook na 31 augustus konkurrentiële tarieven te zullen blijven hanteren. "De nieuwe rentetarieven zullen eind augustus bepaald worden in funktie van de marktsituatie op dat ogenblik', aldus Generale Bank.