Advertentie
Advertentie

G-Bank verwacht verdere renteverlagingen

BRUSSEL (tijd) - 1995 is niet de voorbode van een recessie, maar de wachtkamer voor een economisch herstel, zegt William de Vijlder, hoofd strategie van de G-Bank. 'In 1996 zal zowel in de VS, Japan als Europa de economie weer aantrekken, zonder inflatiegevaar. Voor de financiële markten betekent dit in de eerste plaats een synchronisatie van de rente-evoluties. Zowel voor de korte als de lange rente is in Europa en de VS nog ruimte voor verlagingen.'Op de halfjaarlijkse briefing van de G-Bank rond de financiële markten, toont William de Vijlder zich niet verontrust over de zwakke economische activiteit 'De Amerikaanse rentecurve is inderdaad nogal vlak, wat wijst op een zwakke economische groei in de nabije toekomst. Maar tal van andere indicatoren voor de VS, zoals de OESO-indicator, de capaciteitsbenutting en het consumentenvertrouwen, zijn beloftevol.'